El grup de treball amb el professorat dels instituts consolida la seva gestió de la convivència

Aquest curs plantegem donar continuïtat al grup motor engegat el curs anterior a través de la creació d’un grup de treball pensat per a professorat responsable de equips de mediació escolar o altres mecanismes de gestió de la convivència, equips directius i altres professionals que formen part de les comissions de convivència.

L’objectiu és afavorir  el coneixement de pràctiques innovadores en relació a la gestió positiva dels conflictes i l’elaboració dels Plans de Convivència de cada centre.

A les nostres sessions de formació, vam mostrar als professionals la importància dels principis bàsics, tècniques i aplicacions de la convivència en l’àmbit escolar i la influència dels estereotips en la percepció de la realitat: com es generin els prejudicis, la discriminació com a font de conflictes i la importància de la igualtat com a forma de solucionar-los.

Seguirem treballant amb les nostres eines per a la gestió de conflictes a comunicació no violenta amb simulacions de casos reals aportats pels assistents, practicant així els conceptes treballats al llarg de les anteriors sessions formatives.