Que són els Centres per la Convivència?

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els Centres de Secundària hem estat treballant conjuntament per tal de ser capaços de produir processos de transferència de coneixements, apoderament de les persones i la creació d’espais socials de col·laboració.

Per aquest motiu, el servei de Convivència de l’Ajuntament i els diversos centres públics de secundària de la ciutat, amb el suport de l’Institut Català d’Educació de la UB (ICE), hem iniciat un nou procés de reflexió i diagnòstic  al voltant de la convivència i la gestió positiva dels conflictes als instituts.

Des de l’any 2012, el projecte principal ha sigut l’anomenat Certamen de Treballs de Convivència i Drets Civils. Ara, la proposta són els Centres per la Convivència (CxC), que han d’estar a disposició de les necessitats i realitats de cadascun dels centres docents.