Què és Centres per la Convivència?

Centres per la Convivència és un programa d’àmbit socioeducatiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme amb la col·laboració dels centres públics de secundària i els serveis de Educació, Salut, el CIRD i del Departament d’Educació de la Generalitat.

Té l’objectiu d’establir un model d’intervenció de ciutat a través de l’articulació d’una xarxa de col·laboració que impulsa i dinamitza models de convivència positiva, a través de l’intercanvi, la participació i la representació dels diferents agents que conviuen als instituts públics de la ciutat: professorat, alumnat, famílies i altres agents comunitaris.

Neix amb la voluntat de generar espais de reflexió a través d’una xarxa d’intercanvi de coneixement i bones pràctiques als instituts colomencs, donant suport als centres en la creació dels futurs Plans de Convivència, millorant la relació entre les persones i connectant amb escoles, entitats, i altres agents comunitaris del barri i de la ciutat.

Des del programa es potencien diferents estratègies que tenen com a principis la transformació dels conflictes en oportunitats d’aprenentatge i la construcció d’un relat en positiu, intercultural i interseccional, antiracista i feminista que té en compte les diversitats.

Contacte amb nosaltres!

David Gualda Manzano
Tècnic Equip de Mediació i Suport a les Comunitats
659602872
gualdamd@gramenet.cat

Verònica Navarro Salazar
Tècnica Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius
685 914 568
navarrosv@gramenet.cat