Oferta formativa

PACK DE CONVIVÈNCIA CERTAMEN

Sensibilització sobre els conceptes bàsics entorn a la convivència i el bon veïntage
1. Taller de Convivència

Convivència, coexistència i hostilitat. Valors de bon veïnatge. Ciudadania, drets i deures. Valor del diàleg i el consens

2. Taller de gestió positiva de conflictes

Reflexió entorn el conflicte. Anàlisis i tipologia. Eines i habilitats per abordar el conflicte

3. Taller de Prejudicis i Estereotips

Conceptes de prejudicis i estereotips. Anàlisis i tipologia. Eines i habilitats per abordar el conflicte.

4. Taller de Pantalles

Donar eines per a un ús moderat i responsable de les pantalles

Seqüència pedagògica amb activitats de suport que s’ofereixen gratuïtament als centres participants, com a eina per treballar l’anàlisi, la recerca i la reflexió dels i les joves sobre les seves dificultats de convivència, sent aquest un instrument per la millora de les seves eines personals, per a la gestió de situacions que puguin esdevenir conflicte, i la prevenció de la violència en totes les seves formes.

Els tallers es desenvolupen a través de petites dinàmiques participatives combinades amb l’explicació de conceptes claus que facilitaran la reflexió.

OBJECTIUS

1. Treballar conceptes claus en l'Educació per a la convivència. Conèixer experiències rellevants a la ciutat

2. Identificar i reconèixer les capacitats, habilitats i valors en un mateix i en els altres.

3. Encoratjar a expressar les pròpies opinions.

4. Aprender a cooperar i a treballar en grup.

5. Treballar especialment els elements subjectius en la construcció del prejudici i les fòbies socials.

6. Oferir eines i instruments per a la gestió positiva de conflictes.

7. Analitzar el concepte, conseqüencies i tipus de rumors.

8. Promoure la reflexió, el debat i l'acció sobre aquest temes.

FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT

La convivència a l’aula. La Comunicació No Violenta
Sessió 1. Cultura del conflicte. Introducció al concepte de Comunicació No Violenta

Reflexió entorn el conflicte i el seu paper com a motor de canvi. Conèixer els elements bàsics de la Comunicació No Violenta.

Sessió 2. Intervenció escolar centrada en solucions

La convivència en l’àmbit escolar: principis bàsics, tècniques i aplicacions.

Sessió 3. Estereotips, prejudicis i discriminació.

Influència dels estereotips en la percepció de la realitat. Com es generen els prejudicis. La discriminació com a font de conflictes. La importància de la igualtat en la resolució de conflictes.

Sessió 4. L’entrevista personal. Eines per a la gestió de conflictes

Tipus de preguntes. Comunicació no verbal. Pràctica de les tècniques bàsiques. Àmbits d’aplicació.

Sessió 5. Situacions complexes a l’aula.

Simulació amb casos reals aportats pels assistents. Practicar els conceptes treballats al llarg de les anteriors sessions. Banc de recursos.