Pack de convivència

Sensibilització sobre els conceptes bàsics entorn a la convivència i el bon veïntage

Oferim una seqüència pedagògica amb activitats de suport gratuïtes als centres participants, com a eina per treballar l’anàlisi, la recerca i la reflexió dels i les joves sobre les seves dificultats de convivència, sent aquest un instrument per la millora de les seves eines personals, per a la gestió de situacions que puguin esdevenir conflicte, i la prevenció de la violència en totes les seves formes.

Els tallers es desenvolupen a través de petites dinàmiques participatives combinades amb l’explicació de conceptes claus que facilitaran la reflexió.

1. Taller de Convivència, Prejudicis, Estereotips i Rumors

Conceptes clau per a l’educació en convivència: convivència, coexistència i hostilitat. Valors de bon veïnatge. Ciutadania, drets i deures. Valor del diàleg i del consens: Acords de convivència d’aula, grup i centre.

Comprensió del concepte de prejudicis , estereotips i rumors com a virus; aprendre a desmuntar tòpics. Anàlisis de diversos prejudicis en funció del gènere, edat, país d’origen, religió, etc.  Derivacions de les creences que limiten. Discriminació o fòbies socials.

2. Taller de Gestió Positiva de Conflictes

Prevenció i gestió positiva dels conflictes. Reflexió entorn el conflicte. Anàlisis i tipologia. Eines i habilitats per abordar el conflicte.

3. Taller de Pantalles

Donar eines per a un ús moderat i responsable de les xarxes socials. Debatre els aspectes positius i negatius de la relació que establim amb les pantalles: aïllament, individualitat, passivitat, fantasia, addicció, exclusió, control, consumisme, imatge, etc.

4. Taller de Gènere

Tallers que tenen l’objectiu de reflexionar sobre la construcció de les identitats de gènere i els models de relacions personals, donant una especial importància a l’educació afectiva i la resolució de conflictes de manera no violenta. Tallers per tal d’analitzar la violència masclista dins la parella, identificant la influència de les identitats de gènere tradicionals i els mites de l’amor romàntic, tot reflexionant sobre la construcció de models d’identitat i de relacions alternatives.

Objetius

1. Treballar conceptes claus en l’educació per a la convivència. Conèixer experiències rellevants a la ciutat.

2. Identificar i reconèixer les capacitats, habilitats i valors en un mateix i en els altres.

3. Encoratjar a expressar les pròpies opinions.

4. Aprender a cooperar i a treballar en grup.

5. Treballar especialment els elements subjectius en la construcció del prejudici i les fòbies socials.

6. Oferir eines i instruments per a la gestió positiva de conflictes.

7. Analitzar el concepte, conseqüencies i tipus de rumors.

8. Promoure la reflexió, el debat i l’acció sobre aquest temes.

Formació per al professorat

La convivència a l’aula: la comunicació no violenta
Sessió 1. Cultura del conflicte. Introducció al concepte de Comunicació no violenta

Reflexió entorn el conflicte i el seu paper com a motor de canvi. Conèixer els elements bàsics de la Comunicació no violenta

Sessió 2. Intervenció escolar centrada en solucions

La convivència en l’àmbit escolar: principis bàsics, tècniques i aplicacions.

Sessió 3. Estereotips, prejudicis i discriminació

Influència dels estereotips en la percepció de la realitat. Com es generen els prejudicis. La discriminació com a font de conflictes. La importància de la igualtat en la resolució de conflictes

Sessió 4. L’entrevista personal. Eines per a la gestió de conflictes

Tipus de preguntes. Comunicació no violenta. Pràctica de les tècniques bàsiques. Àmbits d’aplicació.

Sessió 5. Situacions complexes a l’aula

Simulació amb casos reals aportats pels assistents. Practicar els conceptes treballats al llarg de les anteriors sessions. Banc de recursos.