La Bastida lluita contra les actituds racistes i discriminatòries

La Bastida ja ha consensuat la seva idea per presentar al Certamen de Convivència. La marginació social que produeixen les actituds racistes i discriminatòries serà la base del seu projecte.

El grup ha decidit realitzar un curtmetratge en el qual aquesta violència és exercida pels col·lectius que tradicionalment la sofreixen. Aquest canvi de rol pretén provocar un impacte en l’espectador, tractant que pugui sentir-se identificat amb qualsevol comunitat discriminada.

Una vegada decidida la idea, els estudiants s’han dividit en grups i han començat a preparen els diferents guions repartint-se el treball per seqüències.

Esteu fent una bona feina, aviat podreu començar amb el rodatge!

Molts ànims!