Procés de formació dels Centres per a la Convivència

L’Ajuntament ha celebrat les dues primeres sessions de treball amb l’objectiu de formar els Centres per a la Convivència de la ciutat. La primera, més teòrica, va servir per debatre i analitzar els projectes i accions entorn de la convivència als centres públics de secundària de la ciutat.

Hi van assistir 7 dels 8 centres d’educació de secundària, a més de diferents serveis i entitats colomenques. Pel que fa a la segona de les sessions de treball, un total de 70 persones han participat en l’Escola Oficial d’Idiomes a aquesta jornada que el Servei d’Educació i Convivència de l’Ajuntament havien convocat.

Aquestes dues sessions han comptat amb la presència dels diferents equips directius dels centres, del professorat responsable d’àmbits de convivència, representants de l‘alumnat i la participació d’agents de la comunitat educativa.

Des de fa uns anys, Ajuntament i Centres de Secundària han estat treballant conjuntament temes relacionats amb la convivència, els prejudicis, la gestió positiva de conflictes, la diversitat (tot tipus), aprendre a combatre els assetjaments, entre altres qüestions. Primer a través del Programa d’Activitats Educatives Complementàries (PAEC) i, els darrers 6 anys, a través del Certamen de Treballs de Convivència  i Drets Civils.