El grup de treball amb el professorat dels instituts enforteix la seva gestió de la convivència

Aquest curs plantegem donar continuïtat al grup motor engegat el curs anterior a través de la creació d’un grup de treball pensat per a professorat responsable d’equips de mediació escolar o altres mecanismes de gestió de la convivència, equips directius i altres professionals que formen part de les comissions de convivència.

L’objectiu és afavorir  el coneixement de pràctiques innovadores en relació a la gestió positiva dels conflictes i l’elaboració dels Plans de Convivència de cada centre.

Les sessions ens ha servit per aproximar la realitat i la coneixença de cada institut i dels seus projectes de convivència, alguns encara en construcció.

Cada sessió s’ha realitzat a un institut diferent, ens ha permès realitzar una visita guiada per les seves instal·lacions, i la presentació dels projectes educatius de centre sobre els que s’articulen els futurs plans de convivència i bones pràctiques.