El claustre de l’Escola Sagarra es forma en Pràctiques Restauratives

El curs 2019/20 de Centres per la Convivència ha començat amb la formació del professorat de l’Escola Ferran de Sagarra en Pràctiques Restauratives. Aquesta metodologia, que la Xarxa va començar a treballar el curs anterior, serà molt més emprada durant aquest any. 

El claustre del centre va rebre una introducció a partir de grups de treball per poder utilitzar-les com a estratègia per crear comunitat i resoldre els conflictes que sorgeixen a l’escola a través del diàleg. 

Tot i ser la primera ocasió a treballar amb l’escola, la sessió va comptar amb al voltant de cinquanta participants.