L’equip docent de l’Institut Terra Roja participa en el taller de Pràctiques Restauratives

La Xarxa de Valors ha treballat amb l’equip docent de l’Institut Terra Roja a partir de les Pràctiques Restauratives. S’ha fet en dues sessions, els dies dos i nou d’octubre. Una inicial pels professors de primer i segon d’ESO, la primera setmana d’octubre. I una altra pels de tercer i quart una setmana més tard

El principal objectiu ha estat introduir els cercles de diàleg com a metodologia de treball. Aquests permeten donar veu a tots els involucrats, permetent així aprofundir en els coneixements de les persones, analitzar els conflictes i construir relacions de confiança que generin comunitat.