El Servei de Convivència participa en el treball del Consell de la Infància

El Servei de Convivència col·labora al llarg del curs 2018/19 en la dinamització de la Comissió 1 del Consell de la Infància, amb l’encàrrec de fer un procés de descoberta al voltant de la discriminació en l’àmbit escolar.

Per això, s’ha participat en quatre sessions del febrer al juny en dinàmiques amb cercles de diàleg com a mètode. Les reunions han permès descobrir les emocions i sentiments que generen els conflictes i explorar les diferents estratègies que disposem per abordar aquestes situacions.  

Durant les sessions s’han abordat qüestions com els estereotips, prejudicis i rumors que afecten la convivència del centre. El procés de descoberta respon a l’objectiu d’empoderar als i les Conselleres com a figures d’ajuda a altres infants.

S’han realitzat tallers a càrrec de Mossos d’Esquadra per emmarcar l’assetjament escolar. I també altres per part del CIRD per introduir la perspectiva de gènere i LGBTI com a possibles fonts de discriminació.

Realitzat el procés de descoberta, els Consellers i Conselleres elaboren un vídeo de sensibilització que els ajudi a explicar a la resta de companys i companyes la necessitat de fer front als conflictes i activar les xarxes de suport a favor de la convivència als centres educatius.  

El passat 20 de novembre, el Consell de la Infància va presentar el seu treball a l’equip de govern en el marc del Dia Internacional dels Drets de la Infància.