Primer Seminari de Coordinació de Centres per la Convivència del 2020

La primera reunió de l’any del Seminari de Coordinació de Centres per la Convivència ha servit per organitzar la tasca del programa del primer trimestre. 

El principal punt de l’agenda ha consistit a donar les primeres passes en la preparació de l’acte institucional en el qual es presentarà el programa de CxC. Una sessió que reconeixerà el treball dels instituts participants en favor de la convivència. 

I per altra banda, l’organització del 2n Espai de Treball Joves en Xarxa amb alum nat de tots els instituts, donant continuïtat a la primera, que es va dur a terme el curs passat.