Presentem el Triple Check, una nova eina de sensibilització

El Triple Check ja és aquí! La nova campanya de sensibilització de La Xarxa que busca conscienciar de la importància de contrastar la informació que ens arriba a través d’internet per a evitar els falsos rumors. Construir amb les entitats que conformen La Xarxa els imaginaris que donen peu als tòpics, prejudicis i estereotips, oferint-los eines per contrarestar les falses informacions que circulen per les xarxes socials i afecten la convivència de les persones.

La iniciativa es va a presentar el 10 de desembre a la IV Trobada Antirumors de la Red Intercultural de Ciudades Interculturales (RECI) que pots consultar en aquest fil de Twitter. Així mateix, la iniciativa Boca-orella inclosa a laproposta té un objectiu clar: resignificar el concepte pejoratiu de boca-orella a través de la importància de les històries de les veïnes i veïns de Santa Coloma promovent el bon ús del boca-orella.

 

La idea busca dissenyar campanyes amb els tres personatges (Pinotxo, Monstre i Sòcrates) per incidir en la importància dels prejudicis, estereotips i la discriminació. A través de xarxes i d’apps com a Whatsapp distribuir contingut amb el Triple Filtre de Sòcrates com a fil conductor (Veracitat, Bondat, Utilitat). D’aquesta manera, les entitats, el professorat i el alumnat es converteixen en agents antirumors.