Arriba una escape room per a escapar dels rumors, t’atreveixes?

La identificació i el desmantellament de prejudicis i estereotips és un factor clau per a prevenir i combatre la discriminació. Promoure una comprensió més positiva de la riquesa aportada per la diversitat també requereix contrarestar els mites que contribueixen a difondre històries populistes i odioses sobre la diversitat.

Entengui la naturalesa i el paper dels estereotips, els prejudicis i els rumors com un brou de cultiu per a la discriminació i la parla d’odi.

Escape Rumours és una eina educativa, interactiva en línia dissenyada i pilotada per Anti-Rumours Global i el programa Intercultural Cities que contribueix al desenvolupament de les habilitats interculturals dels joves i els involucra en la construcció d’ecosistemes de mitjans locals i socials lliures de rumors.