Esperit restauratiu a la nova formació amb l’alumnat mediador del 9

Seguim amb les formacions als centres educatius amb els tallers de cercles de diàleg amb l’alumnat mediador de l’INS El 9. Acompanyem al grup durant 5 sessions que ens serveixen per aprofundir en la metodologia dels cercles  i on descobrim les necessitats que tenim com a grup.

Les sessions  també serveixen per  conèixer-nos millor  i treure el millor profit de les nostres habilitats. Durant les sessions ens coneixem i descobrim les necessitats que tenim com a grup. Es respira molt esperit restauratiu!