Joves de Santa Coloma incorporen els valors i principis de la cultura restaurativa a la seva vida

Aquestes setmanes, els joves de Santa Coloma de diferents edats han participat a dues sessions de formació en cultura restaurativa.

Durant aquestes sessions ens planteja la importància de crear grups, millorar el sentiment de pertinença i la creació de vincles en comú i, a la vegada, aprenem les estratègies proactives i proventives que proposa la cultura restaurativa per desenvolupar una comunitat amable i restaurativa. Una comunitat que posa en el centre les persones.


Veiem com s’entén el conflicte, la violència, les conductes desafiants, i també la provenció i la prevenció des de la cultura restaurativa, i, si ho volem, superar el sistema de les sancions administratives, els càstigs, els reglaments de gestió de la convivència que se centren en el paradigma punitiu, per exemple, amb processos concrets que promouen el desenvolupament moral de les persones, l’empatia, la responsabilització, la identificació d’emocions i necessitats i la reparació.

D’altra banda, la formació se centra en la importància de poder construir i mantenir relacions que permetin una convivència harmònica a Santa Coloma.