Què és?

Què és el Certamen de Convivència i Drets Civils?

L’educació per a la convivència i la ciutadania introdueix en els seus fins promoure l’adquisició d’uns valors, que no excloguin cap persona ni cap col·lectiu, i que a la vegada doni suport als nois i les noies a manifestar i tenir una actitud d’empatia i de confiança justificada envers els altres.

Aquesta proposta educativa vol promoure l’autocrítica, l’actitud oberta i flexible i el compromís dels i les joves. En un món globalitzat i interconnectat cal cercar espais comuns de convivència per als alumnes amb realitats culturals i socials diverses. Aquests espais han de servir de referència per a tothom, respectant les diferents identitats.

Aquesta tasca té una voluntat preventiva que permet desenvolupar valors i millora de la identitat personal i de pertinença dels i les joves de la ciutat.

L’ educació en valors ha de ser present en la vida del centre, impregnant el seu Projecte Educatiu, contemplant el treball des de totes les matèries curriculars així com des de les activitats que tenen lloc dins i fora del espai educatiu.

El Certament ha celebrat més de 4 edicions i al 2018 deixa pas a un nou projecte: Centres per la Convivència. Aquesta nova proposta se centra en el pla de cada institut en materia de convivència i en la creació d'una xarxa per compartir i transferir coneixements relacionats amb aquest àmbit.

Què implica per a un centre la participació en el premi?

1. Assumir un rol actiu en el treball per la convivència dins i fora de l’institut.

2. Assignar un professor/a responsable del seguiment dels treballs.

3. Gaudir d’una seqüència d’activitats de suport gratuïtes que s’ofereixen des del servei de convivència, i completar-la amb espais de tutoria amb els alumnes per a la realització de la recerca i la memòria a presentar.

4. El Servei de Convivència potenciarà des d'aquesta plataforma virtual intercanvi d’experiències entre els centres

5. La participació en el certamen es tindrà en compte per a la futura certificació de “Centres Promotors de la Convivència” que començarà a impulsar el servei de convivència de l’Ajuntament.