La Xarxa de Valors assisteix al curs ‘Mediació amb Infants i Joves’ de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha ofert durant el mes de novembre una formació adreçada a diferents tècnics municipals que treballen amb joves on ha presentat el model d’intervenció de l’Ajuntament de Sabadell per fer front a situacions d’assetjament escolar.  

Les Pràctiques Restauratives permeten donar resposta i aquesta metodologia es presenta com un model d’intervenció efectiu per a resoldre els conflictes. Aposta pel diàleg i la responsabilització de tota la comunitat educativa, parlant d’autor, receptor i comunitat i superant els models basats en l’infractor i la víctima.

Amb els cercles de diàleg, busquen responsabilitzar a tota la classe per a resoldre el problema. Involucrant tant als autors, als receptors i a la resta de la comunitat en la solució al problema i en la reparació del dany causat. Aquesta metodologia fomenta el sentit de pertinença, la cohesió i permet aflorar els sentiments i necessitats que s’amaguen darrere dels interessos de les parts en conflicte. 

La formació evidencia que molts ajuntaments ja aposten per aquest model d’intervenció, entre ells l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a través del programa Centres per la Convivència.